Zásady ochrany osobných údajov

Sme spoločnosť PILANA Metal s.r.o. so sídlom Nádražní 804, 768 24 Hulín, Česká republika, IČO: 25328956.

 

Prevádzkujeme e-shop na webovej stránke pilanametal.shop

 

Za účelom poskytovania našich služieb - predaja tovaru a prevádzky našej webovej stránky spracúvame niektoré osobné údaje.

 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR")

I. Spracúvanie osobných údajov

 A.  Spracúvanie osobných údajov pri použití kontaktného formulára

 

Ak sa pýtate na naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom formulára na zadanie otázky. Sú to: meno a e-mail.

    

Z akého dôvodu?

Budeme vás prostredníctvom nich kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších podmienkach týkajúcich sa tovaru a služieb.

 

Na akom právnom základe?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR - rokovanie o zmluve alebo vykonávanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracúvať maximálne 2 roky od našej poslednej komunikácie.

 

 B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

 

Ak u nás uskutočníte nákup, budeme pracovať s údajmi, ktoré ste vyplnili. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón.

 

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať na plnenie zmluvy - na to, aby sme vám mohli dodať náš tovar alebo služby. Prostredníctvom kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj v súvislosti so stavom vašej objednávky alebo v súvislosti s reklamáciami či vašimi otázkami.

Osobné údaje budeme spracúvať aj na plnenie našich povinností vyplývajúcich zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely alebo na riešenie sťažností a iných záležitostí).

 

Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie našej zákonnej povinnosti.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas trvania výkonu našej služby a následne po dobu 5 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.

 

 C. Newslettre (obchodné oznámenia) 

Pokiaľ nie ste zákazník, ktorý nakupuje a pri nákupe ste nás z toho odhlásili, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich informačných bulletinov.

 
Na akom právnom základe?

Umožňuje nám to § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

 

Ako dlho budeme spracúvať osobné údaje?

5 rokov od vášho posledného nákupu. Z odberu zásielok sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na adrese: metal@pilana.cz.

 

 

II. Kto získa prístup k údajom?

Vaše údaje zostanú u nás. Prístup k údajom však získajú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré pre nás pracujú, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to napr:

prevádzkovateľ platformy e-shopu Upgates (EVici webdesign s.r.o., so sídlom Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, Česká republika IIČO:28598661 DIČ: CZ28598661)
spoločnosti zaoberajúce sa zasielaním tovaru:
WEIDO CZ s.r.o, Pražská 180, Zdiby, PSČ 250 66
FROGMAN s.r.o., třída 3. května 910, 763 02 Zlín - Malenovice, Česká republika
spoločnosti zaoberajúce sa spracovaním platieb (ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové)

 

Osobné údaje spracúvame len na území Európskej únie.

 

III. Čo by ste ešte mali vedieť 

V našej spoločnosti nemáme vymenovanú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov.

 

Naša spoločnosť neprijíma rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní alebo profilovaní.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese metal@pilana.cz. 

 

IV. Používanie súborov cookie

Súbory cookie sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našej webovej stránky stiahnu do vášho zariadenia. Súbory cookie sa potom pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo na inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná. 

 

Súbory cookie plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, pamätajú si vaše preferencie a vo všeobecnosti zlepšujú používateľský zážitok. Môžu tiež zabezpečiť, aby reklamy zobrazované online boli lepšie prispôsobené vašej osobnosti a záujmom.


 

Na webovej stránke používame tieto súbory cookie:

Nevyhnutné súbory cookie: sú potrebné na prevádzku webovej lokality, napríklad na to, aby ste sa mohli prihlásiť do zabezpečených oblastí webovej lokality a na ďalšie základné funkcie webovej lokality. Túto kategóriu súborov cookie nemožno vypnúť.
Analytické/štatistické súbory cookie: tieto súbory cookie nám umožňujú napríklad rozpoznať a sledovať počet návštevníkov a monitorovať, ako naši návštevníci používajú webovú lokalitu. Pomáhajú nám zlepšovať fungovanie stránky, napríklad tým, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame len s vaším predchádzajúcim súhlasom.
Reklamné súbory cookie: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú vám zobrazovať reklamu a iný obsah, ktorý najlepšie zodpovedá vašim záujmom a online správaniu. Tieto súbory cookie spúšťame len s vaším predchádzajúcim súhlasom.

 

Upozorňujeme, že súbory cookie môžu používať aj tretie strany (napríklad vrátane externých poskytovateľov služieb) a/alebo môžu mať prístup k údajom zhromaždeným prostredníctvom súborov cookie na webovej lokalite.

 


Ďalšie informácie o súboroch cookie a aktuálny zoznam súborov cookie nájdete prostredníctvom jednotlivých webových prehliadačov, najčastejšie v časti Nástroje pre vývojárov.

 

Súhlas je možné vyjadriť prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. lište súborov cookie. Súbory cookie môžete následne odmietnuť v nastaveniach prehliadača alebo nastaviť prehliadač tak, aby používal len niektoré z nich.

 

Viac informácií o správe súborov cookie v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

V. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

GDPR vám okrem iného dáva právo kontaktovať nás a požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame, požiadať o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu, prípadne požiadať o obmedzenie spracúvania, požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré spracúvame, v určitých situáciách požiadať o vymazanie vašich osobných údajov a v určitých prípadoch o prenosnosť vašich osobných údajov. Môžete namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu.

 

Ak sa domnievate, že s vašimi údajmi nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

 

Tieto podmienky sú účinné od 27.7.2023

Žiadna položka